Everything for your health...
+420 731 372 222
EN

Triton method

Triton method

Triton method

Instructions and a guide to the Triton method

SNADNÝ RECEPT PRO UDRŽOVÁNÍ RIFOVÝCH AKVÁRIÍ

Výhody:

 • Dávkovací roztoky mají 7× koncentrovanější složení než ostatní dostupné produkty
 • Ideální koncentrace v jednom - makro i mikro elementy a prvky podporující růst makro řas
 • Nehrozí předávkování stopovými prvky jako u jiných metod
 • Enormní růst a výrazná intenzita barev korálů
 • Stabilní a vyvážené akvárium – menší pravděpodobnost výskytu problémů s cyanobakterií nebo nekrózou korálové tkáně
 • Menší náročnost údržby vlivem eliminace výměny vody a potřeby vápenných reaktorů
 • 100% funkčnost pro všechny typy mořských akvárií
 • Použity pouze zcela přírodní a neškodné produkty bez kontaminantů
 • Nejvyšší míra bezpečnosti díky přesné a pravidelné kontrole kvality
 • Velmi jednoduché dávkování
 • Velká úspora nákladů díky možnému individuálnímu dávkování prvků
 • Eliminace hluku z dávkovacích čerpadel – dávkují se jen roztoky Core7
 • Výrazné snížení potřeby vlastního testování


3 jednoduché kroky 

1. Otestovat akvarijní mořskou vodu          2. Na Triton stránkách zjistit výsledky analýzy          3. Dle výsledků a doporučení řešit chyby a napravit deficity (seznam všech Triton produktů)
 
Odborné poradenství

Musíte jen občas otestovat mořskou vodu. Dle výsledků provést nápravy hodnot, vše je přesně uvedeno v přehledné tabulce, co přidat a kolik. Nepotřebujete k tomu žádné specifické znalosti chemie.
 
Nastavte si svůj systém

Systém Triton vyžaduje nádobu filtru, do které lze přidávat dávkovací roztok (viz níže), který udržuje chemickou rovnováhu vody. Nádoba filtru je zároveň řasovým filtrem (refugiem), kde růstem řas dochází k odstraňování nežádoucích dusíkatých látek a fosfátů (PO4) z mořské vody.
Poznámka: 
Váš řasový filtr potřebuje osvětlovací systém vhodný pro růst makro řas.
 
Začněte dávkování

Dávkování nahrazuje prvky spotřebované biologickou / biochemickou aktivitou probíhající v systému. Jakmile je vaše akvárium nainstalováno a biologicky zprovozněno, tak můžete nalepit nějaké tvrdé korály. Nyní proveďte test alkality vody. Hodnoty by se měly pohybovat kolem 8 dKH. Pomocí dávkování základními prvky koncentrátu Core7 upravte své hodnoty k optimu.
 
Spotřeba

Živočichové, rostliny, bakterie a biochemické cykly akvária neustále vzájemně reagují s mořskou vodou. Tímto vzájemným působením se spotřebovávají jednotlivé prvky a jejich dostupnost v mořské vodě se snižuje.

Akumulace

Biochemické reakce také přeměňují jednotlivé prvky na nové sloučeniny. Časem může docházet k jejich kumulování, změně rovnováhy a životnosti mořské vody. Přemýšlejte o své nádrži jako o místnosti plné lidí se zavřenými okny i dveřmi.

Kontaminace

Dalším způsobem, jakým se mořská voda v akváriu může lišit od přírodní mořské vody je, když jsou do akvária zaneseny nežádoucí prvky.
Tato kontaminace může být způsobena z kovových spon, opotřebené techniky, použitím nekvalitních přísad, toxinů z barvy, nečistého okolního prostředí a dokonce i z krmiva.
 
Triton s více než  70 000  provedenými testy chápe chemizmus mořské vody lépe, než kdokoli  na světě. S touto metodou nemusíte ovládat chemii - Triton to dělá za vás - zaměřujete se pouze na udržení kvality své mořské vody.
 
1. Přidávejte základní prvky každý den, abyste udrželi alkalitu systému kolem 8 dKH
2. Pomocí zkušební sady odešlete vzorek vody do Triton laboratoře
3. Výsledek Online
4. V záložce Help a Dose naleznete výsledky analýzy a potřebné kroky k nápravě
 
Doporučené součásti

 • Filtrační nádoba
 • Hlavní čerpadlo s výtlakem 10x výměny objemu vody akvária za hodinu
 • Silný odpěňovač
 • Plné spektrum osvětlení nádrže
 • Vhodné osvětlení na mořské řasy
 • 4 kanálové dávkovací čerpadlo
 • Dávkovací nádoby
 • Reaktory na média


KONCEPT METODY:


Začátek ICP testování

Kupte si zkušební sadu ICP od svého dodavatele produktů Triton. Nastavte si účet na stránkách TRITON LAB (www.triton-lab.de), vytvořte si svůj profil akvária a zaregistrujte barcod, který je součástí testovací sady. Odešlete vzorek vody z akvária (zpětná adresa je v balení).

Test ICP poskytuje komplexní snímek všech důležitých chemických prvků v mořské vodě.
 
Zkontrolujte své výsledky

Přihlaste se ke svému účtu a uvidíte koncentraci každého prvku v analyzované mořské vodě ve srovnání s "nastavenými body" společnosti Triton pro přírodní mořskou vodu, které byly vyvinuty během rozsáhlého vědeckého výzkumu za posledních 10 let.
Nemusíte chápat chemii - stačí sledovat snadno pochopitelné kódy barev (zelená je v pořádku, žlutá pro opatrnost a červená značí problém, který je nutno řešit).
 
Náprava deficitů

Pokud potřebujete napravit deficity v červené barvě, tak se podívejte na kartu Help (pomoc) a Dose (dávkování), kde najdete potřebné úkony k jejich nápravě. Tato doporučení jsou vypočteny přesně na velikost vašeho systému. Je zde popsáno kolik a co přidat v následných dnech pro přiblížení hodnot k normálu.
 
Nastavení systému

Metoda Triton vyžaduje filtrační jímku, do níž doplňujete dávkovací roztoky, které udržují vodní rovnováhu. Je také vhodným řasovým filtrem, kterým ve vodě snižujete nežádoucí dusičnany (NO3), fosfáty (PO4) a uvolňují důležité aminokyseliny, vitamíny a cukry užitečné pro filtrační systém.
Kombinace dávkování, pravidelného testování a účinného řasového filtru činí metodu Triton skutečně holistickou a je důvodem, proč systémy Triton výtečně fungují i bez pravidelných výměn vody.
Filtr je rozdělen na 3 díly. Řasové refugium by mělo být co možná největší, ale nejméně 10% objemu akvária. Je vhodné umístění více druhů řas, protože každá řasa má své vlastní charakteristiky odstraňování živin.

Poznámka: 
V průběhu odumírání některých řas dochází k procesu uvolňování prospěšných kyselin, vitamínů a cukrů do vody.

V refugiu by nemělo být žádné písčité dno, ale jen několik malých kousků živých kamenů.
Voda vstupující do filtrační jímky jde přímo do řasového prostoru, Triton nedoporučuje používat filtrační materiály, protože odstraňují prospěšné složky, které řasy vyžadují. 
Na dně vytvářený detrit, lze odstranit podle potřeby. Voda by měla opustit úložiště řas přes první přepážku a jít do prostoru s odpěňovačem. Odpěňovač by měl být vybrán tak, aby se snadno vyrovnal s velikostí a zatížením vašeho systému. Možná zjistíte, že s časem váš odpěňovač produkuje méně odpadní pěny, protože se systém stabilizuje. Je to kvůli vyrovnanému ekosystému. Má méně odumřelých mikroorganismů.

Voda opouštějící odpěňovač by měla projít pod další přepážkou. Tím zajistíte, aby měl přístroj více času na kontakt s bílkovinami ve vodě.
Dodatečné přepážky mohou být použity jako lapače bublin a udržovat hladinu vody v oddělovací komoře. Bez přídavné přepážky lze výšku vody nastavit a udržovat pomocí automatického plováku. V poslední části je umístěno hlavní čerpadlo. Zde mohou být také umístěny reaktory pro odstranění fosfátů. 
V případě potřeby lze přidat další zásobník.
Řasové refugium by mělo být nasvíceno v reverzním cyklu (tj. světlo nad řasami se rozsvítí, když hlavní světla nad akváriem zhasnou), což napomáhá předcházet kolísání pH. Triton doporučuje osvětlení řasového refugia pomocí T5 mixu modrého a bílého spektra. Úspěch lze dosáhnout také s jinými světelnými zdroji, jako je CFL nebo LED s plným spektrem.
Hlavní čerpadlo by mělo být schopno poskytnout minimální průtok 10x celkového objemu systému za hodinu. Tím je zajištěno pravidelné vypláchnutí celé vody systému.
Poznámka: 
Příliš velké proudění filtrační jímkou sníží účinnost řasové filtrace a odpěňovače. Triton nedoporučuje použití UV sterilizátorů nebo ozónu, protože nerozlišují mezi dobrými a špatnými mikroorganismy.

Dávkování
 
Výměna prvků spotřebovaných vaším živým systémem

Jakmile je vaše nádrž již biologicky zprovozněna a pozorujete pokles alkality pod 8 dKH, je čas začít s dávkováním. Sada čtyř balení Triton jsou vybrané iontově vyvážené prvky a sloučeniny, které jsou navrženy tak, aby poskytovaly (nahradily) vše, co je v ekosystému potřeba pro baktérie, rostliny, bezobratlé a ryby. Hrubé vodítko pro první dávku koncentrátu Base Elements Core7 je 2 mℓ na 100 ℓ.
 
Poznámka: 
Tyto startovací dávky jsou vztaženy k mírně zatíženému systému s malou spotřebou. 
Při zvyšování hustoty živočichů se zvýší i denní dávka.
Nyní začněte nejlépe denně sledovat alkalitu (dKH).
 
Alkalita

Při nastavování systému je cílem vytvořit stabilní vodní chemii, která se přibližuje k přírodní mořské vodě a je stabilní! Každé rifové akvárium je unikátní kombinace mořské vody, substrátu a biologie. Cílová alkalita je kolem 7 - 8 dKH, kterou lze řídit dávkováním základních prvků. Vyvážená povaha těchto roztoků zajistí, že všechny ostatní parametry zůstanou tak, jak by měly. Pokud by došlo k poklesu alkality, postupně zvyšujte dávku všech základních prvků stejně, dokud se nevrátí požadovaná hladina, a naopak pokud se zvýší, pak snížíte dávku.
Nesnažte se o striktní dosažení konstantního výsledku 7 - 8 dKH, stabilita je cílem, pokud vaše voda udržuje stabilní dKH 6,8 nebo 8,4, pak je stejně tak dobrá jako při stabilních 7 - 8.
 
Monitorujte alkalitu denně po dobu jednoho týdne, nebo dokud se systém neustálí, poté můžete testovat v delších intervalech. Jakmile máte stabilní režim alkalita / dávkování, je čas poslat vzorek vody z nádrže pro testování ICP.
 
Base elements Core7 je sada iontově vyvážených dávkovacích roztoků, které dodávají spotřebované nezbytné makro a stopové prvky v denní funkci útesového systému.
 
Jak dávkovat        

Roztoky by měly být dávkovány do oblasti s vysokým průtokem, nejlépe do filtru s intervalem mezi každým roztokem, aby se zabránilo jejich vzájemné reakci. Toho lze dosáhnout pomocí automatického dávkovacího čerpadla, které umožňuje naplánovat dávkování po celý den.
Žádné dvě rifové nádrže nejsou stejné, pokud jde o dávkování. Jeden systém 200 ℓ akvária může používat 50 mℓ/den každého roztoku základních prvků, zatímco jiný může používat pouze 25 mℓ/den. Denní dávka je určena individuální hustotou osádky vašeho akvária a kombinací živočichů v systému.

Poznámka:
Dávkovací hadičky udržujte nad hladinou vody, aby se zabránilo zpětnému sifonování a reakci roztoků s vodou v nádrži, což může způsobit ucpání hadiček. Roztoky Core7 3a a 3b reagují při míchání se slanou vodou - to je normální.
 
Převedení útesového akvária na Triton metodu

Pokud převádíte stávající systém na metodu Triton, je dobré abyste před tím, než začnete rozumět stavu rovnováhy své mořské vody, udělali test ICP. 
Pokud jste si již ověřili parametry své mořské vody, začněte dávkovat roztoky základních prvků Core7.
Převedení z jiné metody může mít za následek, že některé parametry (alkalita, vápník, hořčík, draslík) mají zvýšené hladiny, takže je velmi doporučen následný test ICP, abyste se mohli během přechodného období správně rozhodovat.
Pokud máte zvýšené parametry, snižte alkalitu v průběhu několika dnů, abyste zabránili možným problémům.
 
Co je RO/DI
Zkratka RO / DI  znamená reverzní osmóza a  deionizace -  způsob čištění vodovodní vody. RO odstraňuje nežádoucí nečistoty (například kovy, sloučeniny chlóru) z vodovodu. Použití RO vody pro dávkovací roztoky a směsi mořské vody minimalizuje zdroj kontaminace systému.
 
Důležité!
Pokud akvárium, které převádíte na metodu Triton, nepoužívá řasový filtr pro kontrolu živin, je důležité, abyste přechod uskutečnil pomalu. Nejlepší je provozovat stávající systémy navíc vedle filtru na řasy, aby bylo možné, že řasy vytvoří dostatečnou kapacitu pro zacházení s živinami.
 
Poznámka:
Můžete pozorovat počáteční zvýšení spotřeby, jelikož Core7 pracuje při vyšším pH. Obvykle se po několika týdnech zpomalí.

Test vaší mořské vody
 
Pomocí ICP testování můžete mít přehled o chemii vody. TRITON LAB nabízí komplexní, cenově dostupné, profesionální analýzy mořské vody, abyste mohli sledovat hodnoty ve své rifové nádrži. Každý test je momentálním zobrazením prvků (a jejich přesných veličin), které byly v té době nalezeny ve vaší mořské vodě. Porovnáním výsledků s přírodní mořskou vodou lze identifikovat prvky spotřebované živým systémem. Stejně tak budou detekovány také nežádoucí prvky vstupující do vašeho systému jako kontaminace. Testovat můžete tak často, jak budete potřebovat. Obvykle je dobré zřídit sérii pravidelných testů při nastavování systému a pak se vrátit k pravidelnému udržovacímu testování, abyste se ujistili, že v procesu péče o akvárium nenastala fatální chyba.
 
Systém testování vám dává jistotu, bez které byste jen slepě dávkovali do akvária různá média.
Testování zahrnuje zaslání vzorku vaší mořské vody k analýze do laboratoře Triton. Nejprve zakupte zabalenou zkušební sadu od svého oficiálního dodavatele produktů Triton, zaregistrujte se na webových stránkách společnosti - TRITON LAB, vytvořte si profil svého akvária (nebo více akvárií) a poté přiřaďte barcod z testovací soupravy k příslušnému profilu akvária. Teprve pak odeberte vodu z akvária a pamatujte si, že se zkumavky na vzorky musí nejprve vypláchnout v nádrži. Vždy před nabráním vzorku se vyvarujte kontaminace.
 
Dejte vzorky do dodané obálky nebo krabičky a odešlete svému dodavateli.
 
ICP je výkonný vědecký přístroj schopný detekovat a přesně měřit následující prvky mořské vody:

rtuť (Hg), antimon (Sb), titan (Ti), vápník (Ca), bór (B), lithium (Li), vanad (5), chróm (Cr), berylium (Be), selen (Se), arsen (As), měď (Cu), hořčík ( Mg), stroncium (Sr), nikl (Ni), zinek (Zn), kobalt (Co), křemík (Si), kadmium (Cd), hliník (AI), skandium (Sc), draslík (K), síra (S), molybden (Mo), mangan (Mn) železo (Fe), fosfor (P), cín (Sn), olovo (Pb), sodík (Na), bróm (Br), wolfram (W), lanthan (La) jód (I), baryum (Ba).

Jak Triton umožňuje snadné pochopení výsledků

Obdržíte e-maily, které vás informují o stavu vzorku na cestě do laboratoře Triton: jeden, když dorazí do regionálního rozbočovače, další při příjezdu do laboratoře a nakonec, když jsou vaše výsledky připraveny k prohlížení. 
Poznámka: 
Pokud jste vzorek odeslali přímo do laboratoře, nebudete mít e-mailový rozbočovač. Přidejte tuto e-mailovou adresu info@triton-lab.de do kontaktů, aby vaše výsledky nedocházely do nevyžádané složky!! 

Přihlaste se k účtu a zobrazte výsledky vyjádřené jako koncentrace každého prvku v mořské vodě ve srovnání s očekávanými hodnotami nebo "nastavenými body" pro přírodní mořskou vodu. Nemusíte chápat chemii - Triton to zvládne za vás - stačí sledovat snadno pochopitelné kódy barev (zelená pro dobrou, žlutá pro opatrnost, červená pro akci). Změna barev znázorňuje naléhavost řešení problému. Doporučení akce, která je nutná k odstranění problému, naleznete na kartě Help a Dose v horní části stránky.       

Náprava

Použitím vestavěných zpráv Help a Dose společnosti Triton k vyřešení problémů.
Existují dvě obecné kategorie úpravy.

1. Doplnění prvků, jejichž hodnoty jsou označeny jako nízké v porovnání s přírodní vodou. 
To je s největší pravděpodobností způsobeno přirozenou spotřebou živočichů ve vašem systému. Postupujte podle pokynů v záložkách Help a Dose.

2. Kontaminace: příkladem chyby kontaminace by mohlo být zanesení nežádoucích těžkých kovů, jako je měď, která by poškozovala korály a jiné bezobratlé. Prvním krokem je nalezení příčiny / zdroje kontaminace mědi, např. poškozenou část zařízení nebo měděný drát vystavený vodě. S odstraněným zdrojem nyní proveďte okamžitá nápravná opatření pomocí přípravku TRITON Detox, následným přidáním aktivního uhlí a nápravnými výměnami vody.

Doplňky vs. léčba

Doplňky jsou makro nebo stopové prvky, které přidáváte do svého systému a oni pak nahrazují nebo doplňují ty, které spotřebovávají přirozené biochemické procesy v systému.

Léčba je obvykle prostředkem k externí chemické kontaminaci vašeho systému. Obvykle se jedná o chemickou reakci, která "znehodnocuje" znečišťující látku z mořské vody.

Doporučené body údržby
Následující správná rutinní údržba:

 • Vyčistěte dávkovací nádoby a v případě potřeby doplňte roztoky základních prvků.
 • Zkontrolujte dávkovací hadičky, zda nejsou ucpané.
 • Vyměňte AL99 každý druhý měsíc nebo v případě potřeby.
 • Čistěte pravidelně odpěňovač.
 • Proberte řasy, je-li to nutné.
 • Odsajte detrit z filtru každý 3. až 6. měsíc.
 • Testujte testem ICP-OES a organickým testem N-DOC každé 2 – 3 měsíce, nebo v případě potřeby  i dříve, abyste předešli problémům.
   

ÚPRAVA VODY

TRITON AL99

Odstraňovač fosfátů - TRITON AL99 jsou peletky na bázi hliníku, které se nejlépe používají v reaktoru. Tento hliníkový přípravek by se před použitím měl promýt v RO / DI vodě a má mít jen pomalý průtok. Jestliže se vaše hladina hliníku - Al začne zvyšovat, pak doporučujeme střídat AL99 s jiným produktem na bázi železa - Fe. Seznam doporučených produktů naleznete na našich webových stránkách.

Poznámka: 
Jako všechny odstraňovače na bázi hliníku i AL99 bude vázat arzén, barium a fluoridy.

TRITON Detox

TRITON Detox je účinný zásah pro odstranění přebytečných těžkých kovů.
Detox se naváže na kovy, jako je měď a olovo, které lze poté odstranit pomocí uhlíkového filtru.

TRITON Carbon

Aktivní uhlí je v hobby podobě známé pro odstraňování znečišťujících látek z vody a metoda Triton se nijak neliší. Uhlí lze použít ve vlastním reaktoru nebo jednoduše v punčoše umístěné v oblasti dobrého proudění ve filtrační jímce.

Je vhodné ho před použitím vypláchnout v  RO/DI vodě.
Triton doporučuje ICP testování po každé delší léčbě.          

Výměna vody

Pokud budete postupovat podle metody Triton s řasovým refugiem a dávkováním základních prvků, pak pravidelné testování ICP detekuje problémy, které se u každé nádrže mohou brzy projevit.

Pravidelná výměna vody je věc minulosti. Pokud se však vyskytne kontaminace, výměna vody je užitečným nástrojem pro rychlé zotavení. Používejte pouze kvalitní soli, jako je Tropic Marin Pro Reef.

Závěr
Doufáme, že se vám tato metoda líbí a oceníte výhody, které přináší:

Stabilní ekosystém, který kombinuje klid a pohodu s jednoduchostí použití.
Znalosti, které nahradí metodu pokus/omyl za vědomou kontrolou.
Žádné pravidelné výměny vody!
Triton metoda přináší značné úspory nákladů (havárie systému/výměna vody), které přesahují náklady na občasný ICP test.

Pamatujte si:
1. Test vody
2. Výsledky
3. Náprava

Registrace na TRITON stránkách krok po kroku

9 kroků k odeslání ICP testu